Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna förutsättningar arbeta för:

  • att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö
  • att förebygga föroreningar
  • att ständigt beakta farligt gods-frågorna
  • att följa aktuell miljölagsstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • att uppnå inom ramen för företagets miljölednings-system ställda milijömål.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.